Dynamika w muzyce

Dynamika w muzyce, dzisiaj tym się zajmiemy.
Jest to jeden z najważniejszych elementów muzyki lub jeden z najważniejszych elementów muzycznych.
Niemniej jednak z mojego doświadczenia wynika, że mało zajmujemy się tym tematem i do tego błędnie.
Wielu ludzi myli to z poziomem dźwięku i ciśnieniem akustycznym. Wydaje się to kontrowersyjne, ale jeśli chcemy podać krótką definicję: „jest to nauka o sile dźwięku w  muzyce”.

… Gdzie są ukryte szczegóły?

Do około połowy XVIII wieku (muzyka barokowa) nikt nie odnotował takich wzmianek ani w zapisach nutowych, ani w innych pismach, w związku z czym muzycy sami decydowali o jej użyciu i akcentowaniu.

music dinamic

Najważniejsze jest to, że:

Dynamika to jedno z najważniejszych narzędzi wzbudzania zainteresowania muzyką. Dynamika ma również wiele wspólnego z rytmem, a kontrapunkt jest pierwotną esencją każdej dynamiki.

Sam dźwięk nie może być ani zbyt głośny, ani zbyt cichy, dlatego siła dźwięku jest odczuwalna zawsze w porównaniu z innym dźwiękiem. Innymi słowy, dynamika to różnica siły dźwięku pomiędzy dźwiękami cichymi i głośnymi, a także bardzo ważna jest wielkość i długość ciszy między dwoma dźwiękami.

Dawniej w muzyce ukształtował się stopniowy wzrost głośności fragmentu muzycznego (tzw. „Crescendo”) i stopniowe zmniejszanie głośności fragmentu muzycznego (tzw. „Decrescendo”).
Muzyka barokowa w mniejszym i umiarkowanym stopniu wykorzystuje dynamikę, jednak muzyka klasyczna jest bardzo bogata w efekty dynamiczne.

 

Dynamics in the music

Dynamika może być zarówno stała, jak i zmienna lub stopniowo narastająca i nagła, wybuchowa.
Dynamika muzyki z natury nie jest dokładną wielkością, jest raczej pojęciem subiektywnym, zależy między innymi od fizycznego dystansu między wykonawcą a publicznością, akustyki miejsca, rodzaju źródła dźwięku (instrument, śpiewak lub wykonawca) i wreszcie od unikalnej koncepcji kompozytora, muzyka i słuchacza.

W wybranej dziś muzyce można zaobserwować wiele wariantów dynamiki. Możemy znaleźć stopniowe, zmienne, a także szybkie, wybuchowe typy dynamiki.
Jedno jest pewne, rewelacyjna gra na gitarze.

Miłego dnia

Autor: Robert Polgár

IA

 

Podobne wpisy