Dynamika w muzyce

Dynamika w muzyce, tym będziemy się dzisiaj zajmować.
To jeden z najważniejszych elementów muzyki lub jeden z najważniejszych elementów muzycznych.
Niemniej jednak z mojego doświadczenia wynika, że mało nam na tym zależy i sposób, w jaki nam zależy, jest zły.
Wielu ludzi mylone jest z poziomem dźwięku i ciśnieniem akustycznym. Wydaje się to kontrowersyjne, ale jeśli chcemy podać krótką definicję: „doktryna poziomu dźwięku w muzyce”.

… Gdzie więc są ukryte szczegóły?

Do około połowy XVIII wieku (muzyka barokowa) nikt nie odnotował takich wzmianek ani w zapisach nutowych, ani w innych pismach, w związku z czym muzycy sami zdecydowali się na ich użycie i podkreślenie.

music dinamic

Najważniejsze jest to, że:

Dynamika to jedno z najważniejszych narzędzi manipulacji muzycznej. Dynamika ma również wiele wspólnego z rytmem, a kontrapunkt jest pierwotną esencją każdej dynamiki.

Sam dźwięk nie może być zbyt głośny ani cichy, dlatego poziom dźwięku można zawsze poczuć w porównaniu z innym dźwiękiem. Innymi słowy, dynamika to różnica poziomów dźwięku dźwięków cichych i głośnych, a także wielkość i długość ciszy między dwoma dźwiękami jest bardzo ważna.

Dawniej w muzyce ukształtował się stopniowy wzrost głośności fragmentu muzycznego (tzw. „Crescendo”) i stopniowe zmniejszanie głośności fragmentu muzycznego (tzw. „Decrescendo”).
Muzyka barokowa w mniejszym i umiarkowanym stopniu wykorzystuje dynamikę, jednak muzyka klasyczna jest bardzo bogata w efekty dynamiczne.

 

Dynamics in the music

Dynamika może być zarówno stała, jak i zmienna lub stopniowo narastająca i nagła, wybuchowa.
Dynamika muzyki z natury nie jest dokładną wielkością, jest raczej pojęciem subiektywnym, zależy m.in.od fizycznego dystansu między wykonawcą a publicznością, akustyki miejsca, rodzaju źródła dźwięku (instrument, śpiewak lub wykonawca) i wreszcie unikalna koncepcja kompozytora, muzyka i słuchacza.

W wybranej dziś muzyce można zaobserwować wiele wariantów dynamiki. Możemy znaleźć stopniowe, zmienne, a także szybkie, wybuchowe typy dynamiki.
Jedno jest pewne, to rewelacyjna gra na gitarze.

Miłego dnia

Napisane przez Róbert Polgára

 

Kategorie: Blog