Ogólne warunki handlowe
Obowiązuje od: 03.04.2023 r. od dnia
1. Informacje ogólne, zawarcie umowy pomiędzy Stronami
1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: OWU) obowiązują w sklepie internetowym (dalej: Sklep Internetowy) prowadzonym przez XL Gasztrobusz Kft. (dalej: Usługodawca) za pośrednictwem strony https://www.perfectacoustic.pl (dalej: Strona Internetowa) ) można zamówić dla wszystkich produktów. Zakres niniejszych Ogólnych Warunków obejmuje wszystkie elektroniczne usługi handlowe świadczone na terenie Węgier za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Kupujący oznacza osobę fizyczną, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym. Pojęcie Kupującego obejmuje pojęcie konsumenta. Zgodnie z ustawą V z 2013 r. Kodeks cywilny (dalej: Kodeks cywilny) konsumentem jest osoba fizyczna działająca poza zakresem swojego zawodu, samodzielnego zajęcia lub działalności gospodarczej.
3. Zakupy w Sklepie Internetowym podlegają obowiązującym przepisom węgierskim, w szczególności Kodeksowi Cywilnemu, CVIII z 2001 r. dotyczącemu niektórych zagadnień związanych z elektronicznymi usługami handlowymi oraz usługami związanymi ze społeczeństwem informacyjnym. ustawy oraz 45/2014 w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów między konsumentem a przedsiębiorcą. (II. 26.) reguluje Dekret Rządowy (dalej: Dekret Rządowy).
4. Zakupy w Sklepie Internetowym są możliwe poprzez złożenie zamówienia drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszych OWU.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówienia, jeżeli dany produkt nie jest w międzyczasie dostępny, Usługodawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia.
6. W przypadku akceptacji Ogólnych Warunków przez Kupującego, umowa pomiędzy Stronami zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez Usługodawcę zgodnie z Ogólnymi Warunkami. Jeżeli Klient nie akceptuje warunków zawartych w Ogólnych Warunkach, nie może korzystać z usług Sklepu Internetowego, a tym samym nie może się zarejestrować ani wysłać zamówienia.
7. Zawartą umowę uważa się za zawartą w formie pisemnej. Dane zapisane w pisemnej umowie są tożsame z danymi podanymi w ramach danego zamówienia. Językiem podpisywania umów i komunikacji jest język węgierski. Usługodawca nie składa umowy, nie jest ona później dostępna.
8. Osoby niepełnoletnie lub osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z usług Serwisu wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Uzyskanie tej zgody jest obowiązkiem i obowiązkiem małoletniego lub osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Interfejs klienta Sklepu Internetowego oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności i nie mają możliwości poznania lub dowiedzenia się, kto znajduje się na stronie użytkownika podczas dokonywania transakcji internetowych, w związku z czym odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na Kliencie.
9. Usługodawca nie posiada przepisów ustawy XLVII z 2008 r. o zakazie nieuczciwych praktyk handlowych wobec konsumentów. z kodeksem postępowania zgodnym z prawem.
10. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym i zaznaczając pole akceptacji Ogólnych Warunków Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Ogólne Warunki są dla niego wiążące.
2. Dane usługodawcy i dostawcy usług hostingowych:
Nazwa firmy: XL Gastrobusz Kft.
Siedziba: 2315 Szigethalom, Dob ulica 4.
Numer rejestracyjny firmy: 13-09-181969
NIP: 25702228-2-13
E-mail: perfectacoustic.com@gmail.com
Telefon: 06 30 096 5474
Dane usługodawcy udostępniającego przestrzeń dyskową dla Usługodawcy:
Nazwa: ELIN.hu Kft
Siedziba: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Numer rejestracyjny firmy: 08-09-016359
NIP: 14315754-2-08
e-mail: info@elin.hu
3. Zamów

Produkty są dostarczane z naszego magazynu na Węgrzech. Jeśli chcesz zwrócić produkty, wyślij je na poniższy adres:

Węgry
Kod pocztowy: 2316
Miasto. Tököl
ul. Szadova 23

Nie można zwrócić produktu do naszej centrali w Polsce. Nasza polska siedziba jest jedynie siedzibą wirtualną. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za zwrócone do nas produkty i nie możemy ich przyjąć.
1. Serwis udostępnia Kupującym możliwość składania zamówień online. Użytkownik może przeglądać Serwis za pomocą pozycji menu. Produkty są wymienione w systemie kategorii. Klikając w nazwę kategorii możesz zobaczyć listę produktów w niej zawartych. Wyświetlane obrazy są zdjęciami, których kolor może odbiegać od zamawianego produktu w zależności od ekranu używanego przez Kupującego. W Serwisie istnieje możliwość wyszukania produktu na podstawie słowa kluczowego. Wyniki produktów spełniające kryteria wyszukiwania są wyświetlane w postaci listy, podobnie jak kategorie.
2. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym nie jest wymagana rejestracja. Podczas składania zamówienia, przy wypełnianiu karty danych wymagane lub możliwe jest podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres dostawy, sposób dostawy, kod kuponu, komentarz. Kupujący mogą podawać w Serwisie wyłącznie własne dane osobowe. Aby zamówienie zostało zrealizowane pomyślnie, Kupujący musi zaakceptować niniejsze OWU i Informacje o zarządzaniu danymi, zaznaczając odpowiednie pole. Zaznaczając pola, Klient oświadcza, że ​​przeczytał i zrozumiał wszystkie postanowienia niniejszych Warunków i Informacji o zarządzaniu danymi, w pełni ich przestrzega i uznaje, że wszystkie jej postanowienia są dla niego wiążące.
3. Za dokładność, aktualność i prawdziwość podanych danychrt leży wyłącznie w gestii Kupującego. Usługodawca wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność, która może powstać w związku z nieprawidłowościami, literówkami lub podaniem nieprawdziwych danych w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy lub błędy, które można przypisać błędnym i/lub niedokładnym danym podanym przez Klienta.
4. Możliwości korekty błędów przy wprowadzaniu danych: W trakcie składania zamówienia istnieje możliwość podglądu i modyfikacji zawartości koszyka, jeżeli w koszyku nie ma ilości jaką chcesz zamówić musisz wpisać ilość sztuk z ilości którą chcesz zamówić chcesz zamówić w polu wprowadzania danych w kolumnie “Ilość” (lub “ilość można zmienić ze znakiem +” lub “-“), po czym system zaktualizuje podaną ilość sztuk. Jeżeli Kupujący chce usunąć produkty z koszyka, klika w przycisk „Usuń”.
W trakcie składania zamówienia Klient ma w każdej chwili możliwość poprawienia/usunięcia wprowadzonych danych. Jeżeli Klient przeszedł już na stronę danych, którą chce poprawić, ale nie sfinalizował jeszcze zamówienia, wskazane jest klikanie w przeglądarce przycisk wstecz (strzałka w lewym górnym rogu ekranu) do momentu pojawienia się żądanej strony , gdzie może dokonać zmian. Istnieje możliwość dalszej modyfikacji danych dotyczących złożonego zamówienia pod danymi kontaktowymi wskazanymi w niniejszych OWU.
5. Możesz zapoznać się z właściwościami i cechami produktów, które można kupić w Sklepie Internetowym na określonej stronie produktu. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży produktów używanych, wadliwych lub o jakości niższej od standardów rynkowych. Jeżeli Klient potrzebuje więcej informacji o cechach, sposobie użytkowania i użyteczności jakiegokolwiek produktu w Sklepie Internetowym, niż jest to podane na Stronie Internetowej, prosimy o kontakt z Usługodawcą.
6. Spośród produktów dostępnych w Sklepie Internetowym za unikatowe uważa się następujące grupy towarowe, które Usługodawca wykonuje wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia Klienta, w szczególności zgodnie z wytycznymi i potrzebami Klienta, w kolorystyce i rozmiarze określonym przez Klienta (dalej: Produkt Unikalny), w związku z czym nie są one dostępne przed złożeniem zamówienia:
• kurtyna (akustyczna i nieakustyczna),
• wszystkie panele akustyczne i dyfuzory akustyczne,
• tkaniny akustyczne,
• płyty granitowe,
• Cichy dywan
7. Dla niektórych produktów Usługodawca określa minimalną wielkość zamówienia, która jest wskazana na stronie danego produktu. W takim przypadku, oprócz ceny jednostkowej produktu, Usługodawca wskaże również cenę, jaką Kupujący musi zapłacić w przypadku złożenia zamówienia, z uwzględnieniem minimalnej ilości zamówienia.
8. Kolor i odcień produktów może różnić się w rzeczywistości od zdjęć prezentowanych w Serwisie, jak również może się zdarzyć, że kolory materiałów pochodzących z różnych produkcji minimalnie odbiegają od siebie. W przypadku produktów możliwa jest różnica w wielkości 1-2 cm, aw przypadku dywanów możliwa jest różnica w wadze 30%.
9. Cena podana przy produktach jest zawsze podana w złotych polskich i jest wolną od podatku ceną zakupu produktu, która nie zawiera ogólnego podatku od sprzedaży oraz nie obejmuje kosztów dostawy i ewentualnych opłat za pobraniem. W przypadku niektórych produktów wyświetlenie dokładnej ceny oraz kosztu dostawy do domu będzie dostępne w przypadku wybrania przez Kupującego pożądanych parametrów (np. kolor, rozmiar). Po wybraniu produktu i sposobu dostawy, koszt wysyłki pojawi się w osobnej linii obok ceny produktu. W trakcie składania zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia, Usługodawca wskazuje w osobnej linii cenę produktów oraz koszt wysyłki.
10. W przypadku niektórych produktów istnieje możliwość docięcia na wymiar unikalny, co oznacza wycięcie z dostępnych wersji rozmiarowych, w związku z czym dostępny jest tylko rozmiar mniejszy w stosunku do nich. Żądany rozmiar należy podać w polu “Uwagi” podczas składania zamówienia. Opłata za docięcie na wymiar wynosi 3810 HUF brutto, która to kwota jest wyświetlana w osobnej linii podczas składania zamówienia.
11. W przypadku niektórych produktów istnieje również możliwość dokupienia dodatków, wyboru koloru wzorzystego lub usługi dodatkowej (np. uszycie firanki), której cenę/opłatę Usługodawca każdorazowo wskazuje na stronie produktu przy danym akcesoria lub usługi. Cena wybranej opłaty lub usługi wyświetlana jest w osobnej linii podczas składania zamówienia.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, które można zamówić w Serwisie, pod warunkiem, że zmiana wejdzie w życie w tym samym czasie, w jakim pojawi się w Serwisie. Modyfikacja nie wpływa negatywnie na cenę zakupu już zamówionych produktów.
13. Jeżeli pomimo zachowania wszelkiej staranności przez Usługodawcę, na stronie Sklepu Internetowego wyświetlana jest błędna cena, w szczególności jeśli chodzi o oczywiście błędną np.: znacznie odbiega od powszechnie znanej, ogólnie przyjętej lub szacowanej ceny produktu, npnp. przy cenie „0” HUF lub „1” HUF powstałej w wyniku błędu systemu, Usługodawca nie jest zobowiązany do sprzedaży produktu po błędnej cenie, ale może zaoferować dostawę po prawidłowej cenie, wiedząc, którą Klient może zrezygnować z zamiaru zakupu.
14. Usługodawca przyjmie zamówienie za pośrednictwem Serwisu tylko wtedy, gdy Klient uzupełni wszystkie dane wymagane do złożenia zamówienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy lub błędy, które wynikają z błędnych i/lub niedokładnych danych zamówienia dostarczonych przez Klienta.

15. Procedura zamówienia:
Krok 2: Produkt, który chcesz kupić, dodaje się do koszyka, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient zostanie przeniesiony na stronę zamówienia, klikając przycisk „Koszyk”, który pojawia się na stronie lub jest dostępny z paska menu.
Krok 3: Cenę i ilość produktu, który chcesz kupić, znajdziesz na stronie „Koszyk”. Ceny zawierają podatek VAT. Stawka podatku VAT to procent określony w obowiązujących przepisach o podatku VAT. Na stronie Kupujący może sprawdzić produkty, które chce zamówić iw razie potrzeby zmienić ilość lub usunąć dany produkt. Na tej stronie możesz wprowadzić sposób dostawy oraz dowolny kod kuponu. Oprócz ceny zakupu na interfejsie wskazany jest wstępny koszt dostawy. Klikając przycisk „Przejdź do kasy” Klient zostanie przeniesiony na kolejną stronę.
Krok 3: W interfejsie „Zamówienie” możesz wprowadzić dane wymagane do dostawy i fakturowania lub. Oprócz ceny zakupu na interfejsie podany jest koszt dostawy. W tym interfejsie należy również wybrać metodę płatności.
Kupujący ma możliwość sprawdzenia informacji związanych z zamówieniem, ceną zakupu, całkowitą kwotą do zapłaty, w tym kosztem dostawy, a także istnieje możliwość zmiany sposobu dostawy. Jeśli Kupujący stwierdzi, że wszystko jest w porządku, może sfinalizować zakup i wysłać zamówienie, klikając przycisk „Wyślij zamówienie”. Jeżeli Klient wybrał opcję płatności online kartą płatniczą, system przekieruje go do interfejsu dostawcy usług płatniczych.
Przed wysłaniem zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane pomyślnie, Kupujący musi zaakceptować niniejsze OWU i Informacje o zarządzaniu danymi, zaznaczając odpowiednie pole. Zamówienie nie może być kontynuowane bez akceptacji Ogólnych Warunków Handlowych oraz Informacji o Zarządzaniu Danymi.
16. Złożenie zamówienia przez Klienta samo w sobie nie skutkuje powstaniem umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Po otrzymaniu od Kupującego oferty zakupu (zamówienia) Usługodawca zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia Kupującemu drogą elektroniczną (e-mail), która to wiadomość potwierdzająca zawiera dane podane przez Kupującego podczas składania zamówienia lub rejestracji (np. dane do faktury i dostawy ), numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, wykaz i ilość elementów wchodzących w skład zamawianego produktu, cenę produktu oraz całkowitą kwotę do zapłaty. Jeśli Kupujący nie otrzyma tego potwierdzenia w ciągu 48 godzin od wysłania oferty, wówczas wiążąca oferta Kupującego i wszelkie inne zobowiązania zostaną automatycznie rozwiązane bez żadnych dalszych warunków.
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty promocyjnej bez uprzedzenia, ograniczenia dostępności poszczególnych promocji lub zmienić czas rozpoczęcia i zakończenia reklamowanych promocji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za powyższe ewentualne zmiany.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia Usługodawca skontaktuje się z Klientem na adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany podczas składania zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość ograniczenia ilości dostarczanych z jednej przesyłki na jeden adres pocztowy.
4. Warunki płatności i dostawy
1. Kupujący może rozliczyć cenę zakupu w następujący sposób:
• płatność online kartą bankową w Serwisie,
• przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy na numer rachunku bankowego:
• Xl gastrobusz Kft
• 11742252-21206940
• inne
Właściciel konta: XL Gastrobusz Kft.
• BIC: TRWIBEB1XXX
• IBAN: BE60 9673 5202 3470
• Mądra ulica: Avenue Louise 54, pokój S52
• Bruksela
• 1050
• Belgia
XL Gastrobusz Kft
HU76117422522120694000000000
OTPVHUHB
Siedziba OTP Banku
1051 Budapeszt, Nádor ulica 16
2. Płatności kartą bankową online dokonywane są za pośrednictwem systemu elektronicznego obsługiwanego przez niezależnego od Usługodawcy dostawcę usług płatniczych, który zawarł umowę z Usługodawcą. Płatność kartą bankową online jest oferowana przez OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár ulica 30-32.; ugyfelszolgalat@simple.hu; +36 1/20/30/70 3-666-611; https://simplepay.hu / vasarlo-aff/) jest ubezpieczony. W przypadku płatności kartą bankową online Klient ma możliwość zrealizowania płatności na własnej stronie płatności dostawcy usług płatniczych. Klient nie może zamknąć interfejsu płatności (okna przeglądarki) dostawcy usług płatniczych podczas procesu płatności online. Płatności online podlegają regulaminom biznesowym dostawcy usług płatniczych, odpowiedniej firmy obsługującej karty oraz instytucji finansowej, która wydała kartę i zaksięgowała kwotę. Usługodawca nie zarządza danymi kart bankowych Klienta.

3. Podczas przetwarzania wszystkich transakcji kartą kredytową/debetową Usługodawca korzysta z bezpiecznej bramki płatności internetowych, która szyfruje dane karty bankowej Klienta w bezpiecznym środowisku odbiorczym. Aby zakupy były bezpieczne, proste i niezawodne, Usługodawca stosuje technologię Secure Socket Layer (SSL).
4. W przypadku płatności on-line oraz przelewem, Strony uznają wniesienie opłaty za dokonaną z chwilą wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Usługodawcy.
5. Usługodawca wystawia fakturę elektroniczną, Klient otrzymuje wystawioną fakturę e-mailem w ciągu 5 dni roboczych po opłaceniu kwoty faktury.
6. Koszt dostawy jest inny dla każdego produktu, jego wysokość można ustalić na podstawie gabarytów i wagi produktu. Usługodawca przed wysłaniem zamówienia informuje Klienta o dokładnym koszcie dostawy na interfejsie zamawiania w trakcie składania zamówienia, po wybraniu produktu, określeniu niezbędnych parametrów oraz podaniu adresu dostawy.
7. Dostępny jest następujący sposób odbioru zamówionego produktu:
• odbiór osobisty w siedzibie Usługodawcy tylko w umówionej wcześniej godzinie: 2316 Tököl, Szadova u. 23.
• dostawa do domu realizowana jest przez firmę kurierską sprinte, dpd, dhl.
8. Dostawa do domu może być wybrana tylko dla adresów należących do obszaru dostawy. Aby to zweryfikować, Kupujący musi wprowadzić swój kod pocztowy/kraj (lub wskazać, że adres wysyłki jest taki sam jak jego adres rozliczeniowy) podczas wyboru metody wysyłki. Jeżeli pod wskazany adres możliwa jest dostawa do domu, Usługodawca poda koszt dostawy do domu. Jako adres dostawy można podać adres mieszkania, a nawet miejsca pracy. Adres wysyłki może różnić się od adresu rozliczeniowego. Jako adres dostawy należy wskazać adres, pod którym Kupujący najprawdopodobniej przebywa w przewidywanym czasie dostawy.
9. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 2-3 tygodnie od dnia następnego po złożeniu i opłaceniu zamówienia. Czas dostawy liczony jest od dnia złożenia i opłacenia zamówienia. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Twoje zamówienie zostało zrealizowane w terminie wskazanym powyżej, jednak nie ponosi odpowiedzialności, jeśli czas dostawy będzie dłuższy niż wskazany. Przy każdym zamówieniu Usługodawca informuje Klienta o dokładnym czasie dostawy za pośrednictwem poczty elektronicznej przed dostawą.
10. Dostawa realizowana jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Istnieje możliwość kontaktu Kupującego z firmą kurierską w celu dalszego wyjaśnienia terminu dostawy.
11. Przy kompletowaniu zamówienia, w momencie dostawy, Kupujący lub Odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia integralności przesyłki, w przypadku uszkodzenia przesyłki wspólnie z kurierem do sprawdzenia przesyłki pozycja po pozycji oraz do podpisać protokołem potwierdzenie otwarcia opakowania (wszelkie braki należy odnotować w protokole).
Kupujący zobowiązany jest do jak najszybszego sprawdzenia paczki po jej otrzymaniu i rozpakowaniu, aby upewnić się, że pozycje na fakturze odpowiadają rzeczywistości zamówionym i dostarczonym produktom. W przypadku jakichkolwiek problemów w tym zakresie (produkt jest uszkodzony, wadliwy lub zanieczyszczony) Kupujący powinien jak najszybciej (najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania przesyłki) skontaktować się z Usługodawcą pod adresem: perfectacoustic.com@gmail.com – adres e-mail lub numer telefonu 06 30 096 5474 w celu obsługi błędu. Po tym terminie Usługodawca nie może przyjąć reklamacji wad.
12. W przypadku nie otrzymania przez Klienta zamówionego produktu lub w przypadku popełnienia przez Usługodawcę kolejnego błędu w dostawie produktu, koszt przesyłki zwrotu produktu zostanie Klientowi zwrócony do wysokości kwoty uprzednio zapłaconej przez Klienta w tym celu.
13. Koszty ponownego wysłania z powodu niedostarczenia przesyłki z winy Kupującego ponosi Kupujący w każdym przypadku. Koszt transportu tam iz powrotem z powodu nieudanej dostawy z winy Kupującego również ponosi Kupujący. W przypadku kolejnych nieudanych dostaw Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówień Klienta (realizacja wyłącznie zakupów, które zostały wcześniej rozliczone).
Jeśli klient nie odbierze dostarczonego produktu z darmową wysyłką, a kurier zwróci paczkę, koszty wysyłki zostaną odjęte od zwrotnej kwoty produktu. Prosimy zauważyć, że koszt wysyłki został uwzględniony w cenie produktu, dostarczony na życzenie klienta. Nieodebranie produktu powoduje szkody dla dostawcy usług, które klient ma obowiązek pokryć. Odszkodowanie jest równoznaczne z kosztem wysyłki.

Jeśli zamówione produkty są wysyłane do kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej, zastosowanie mają przepisy celne tego kraju. Przed otrzymaniem przesyłki należy uiścić opłaty celne ustalone przez organy celne.

Jeśli kupujący nie uiści opłat celnych, firma kurierska zniszczy przesyłkę po 2 tygodniach.

Jeśli klient nie odbierze paczki od usługi kurierskiej, a paczka zostanie zwrócona do nas, postaramy się skontaktować z klientem drogą mailową lub telefoniczną. Jeśli w ciągu dwóch tygodni nie otrzymamy odpowiedzi od klienta, zastrzegamy sobie prawo do zniszczenia produktu.

5. Pomiary akustyczne, planowanie
1. Kupujący zainteresowani produktami Usługodawcy mają możliwość skorzystania z usług pomiarowo-projektowych Usługodawcy.
2. Akustyka onlineopłata za projekt wynosi 6500 HUF brutto, w celu złożenia zamówienia Klient musi wysłać wiadomość e-mail do Usługodawcy na adres e-mail perfectacoustic.com@gmail.com. Do listu należy dołączyć zdjęcia pomieszczenia, w którym mają być umieszczone elementy akustyczne, a także określić charakterystykę pomieszczenia. Usługodawca prześle e-mailem szkic wyników planowania online i rozmieszczenia elementów akustycznych lub na żądanie udzieli szczegółowych wyjaśnień telefonicznie. Usługodawca proponuje również zalecane głośniki, pozycję ucznia oraz rozmieszczenie mebli.
3. Usługodawca świadczy dwa rodzaje usług związanych z pomiarami akustycznymi: pomiar akustyczny podstawowy oraz pomiar akustyczny premium. W celu zamówienia pomiaru Kupujący musi wysłać wiadomość e-mail do Usługodawcy na adres e-mail perfectacoustic.com@gmail.com i załączyć zdjęcia pomieszczenia, w którym chce umieścić elementy akustyczne, a także określ charakterystykę pokoju. Pomiar akustyczny odbywa się w miejscu wskazanym przez Kupującego. Podstawowy pomiar akustyczny trwa zwykle – w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu – 1 godzinę, pomiar akustyczny premium trwa zwykle 2 godziny. W przypadku pomiaru akustycznego premium pomiar wykonywany jest z wykorzystaniem paneli akustycznych wraz z ich wyposażeniem. Podstawowa opłata za pomiar akustyczny wynosi 50 800 HUF netto + opłata za zejście na ląd (maksymalnie 1 godzina). Opłata za pomiar akustyczny premium wynosi 88 900 HUF, co obejmuje 2 godziny, po których każda rozpoczęta godzina to 63 500 HUF.
Opłata za zejście na ląd dla obu pomiarów wynosi 400 HUF netto/km, przebytą odległość należy obliczyć począwszy od Szigethalom, siedziby Usługodawcy.
4. Usługodawca zwraca uwagę Kupujących, że planowanie i pomiary akustyczne mają charakter konsultacyjny, w związku z czym Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia przez Kupującego odchyleń w określonej jakości dźwięku. Opłata za projekt akustyczny i pomiar akustyczny on-line nie podlega zwrotowi po wykonaniu usługi.
5. Dodatkowe informacje dotyczące pomiarów i planowania akustycznego dostępne są w Serwisie.
6. Gwarancja na akcesoria, gwarancja na produkt
1. Gwarancja na akcesoria i gwarancja na produkt, Ptk. obowiązują jej przepisy obowiązujące przez cały czas.
the. Gwarancja na akcesoria
W przypadku nienależytego wykonania przez Usługodawcę Klient może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi wobec firmy na podstawie art. zgodnie z jego zasadami.
Kupujący może według własnego uznania skorzystać z następujących dodatkowych roszczeń gwarancyjnych:
• Możesz żądać naprawy lub wymiany, chyba że realizacja wybranego przez Klienta żądania jest niemożliwa albo wiązałaby się z nieproporcjonalnymi dodatkowymi kosztami dla Usługodawcy w porównaniu ze spełnieniem innych żądań. Jeżeli nie zażądał lub nie mógł żądać naprawy lub wymiany, może żądać proporcjonalnego zadośćuczynienia albo Klient może usunąć wadę na koszt Usługodawcy lub zlecić jej naprawienie innej osobie albo – w ostateczności – odstąpić od umowy. Nie ma miejsca na anulowanie z powodu nieistotnego błędu.
• Istnieje możliwość zmiany wybranego przez siebie prawa gwarancji akcesoryjnej na inne, przy czym koszt zmiany ponosi Klient, chyba że była ona uzasadniona lub Usługodawca podał ku temu powód.

Kupujący ma obowiązek zgłosić wadę niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni od stwierdzenia wady. W przypadku umowy między konsumentem a przedsiębiorcą błąd zgłoszony w ciągu dwóch dni od wykrycia błędu uważa się za zawiadomiony bezzwłocznie. Kupujący będący konsumentem nie może już dłużej dochodzić swoich dodatkowych uprawnień z tytułu rękojmi po upływie dwuletniego okresu przedawnienia od dnia zawarcia umowy.
Kupujący może dochodzić swoich roszczeń gwarancyjnych wobec Usługodawcy.
Inne warunki dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi: W ciągu roku od zakończenia nie istnieją żadne inne przesłanki dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi poza zgłoszeniem wady, jeżeli Klient wykaże, że produkt został dostarczony przez Usługodawcę, co można zweryfikować wraz z fakturą wystawioną przez Usługodawcę. Jednakże po upływie roku od dnia spełnienia świadczenia Klient obowiązany jest udowodnić, że uznana przez niego wada istniała już w chwili spełnienia świadczenia.
B. Gwarancja
W przypadku wystąpienia wady produktu sprzedanego mu przez Usługodawcę, Klient będący konsumentem może skorzystać z uprawnienia lub roszczenia z tytułu rękojmi produktu określonego w pkt a) według swojego wyboru. Z tytułu gwarancji na produkt Kupujący może żądać jedynie naprawy lub wymiany wadliwego produktu.
Produkt jest wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w chwili wprowadzenia go do obrotu lub nie posiada właściwości opisanych przez producenta.
Klient może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za produkt w ciągu dwóch lat od daty wydania produktu przez producenta. Po upływie tego terminu utracisz to prawo.
Klient może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za produkt wyłącznie w stosunku do producenta lub dystrybutora produktu. Kupujący musi udowodnić wadę produktu w przypadku reklamacji produktu.
Producent (dystrybutor) jest zwolniony z obowiązku gwarancji na produkt tylko wtedy, gdy udowodni, że:
• produkt nie był wytwarzany ani sprzedawany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lub
• wada nie mogła zostać rozpoznana zgodnie ze stanem nauki i techniki w momencie wprowadzenia produktu do obrotu lub
• wada produktu wynika z zastosowania przepisów prawa lub bezwzględnie obowiązujących przepisów urzędowych.
Wystarczy, że producent (dystrybutor) udowodni jedną przyczynę zwolnienia.
Z powodu tej samej wady reklamacja z tytułu gwarancji na akcesoria i reklamacja z tytułu gwarancji na produkt nie mogą być dochodzone w tym samym czasie, równolegle względem siebie. Jednakże w przypadku skutecznej realizacji reklamacji z tytułu gwarancji na produkt, Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji akcesoryjnej na wymieniony produkt lub naprawioną część w stosunku do producenta.
C. Jak zgłosić roszczenie gwarancyjne
Klient może zgłosić swoje roszczenie z tytułu rękojmi lub gwarancji za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej przesłanej do Usługodawcy.
Następnie list musi zawierać:
• nazwę i adres Kupującego,
• nazwa produktu, cena zakupu,
• datę Zakupu,
• datę zgłoszenia błędu,
• opis błędu,
• roszczenie, którego Kupujący chce dochodzić.
7. Wycofanie
1. Po otrzymaniu towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości, stanu i jakości towaru oraz niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o brakach lub niezgodnościach.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik otrzyma zamówiony produkt. W przypadku towaru złożonego termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Kupujący może również skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia otrzymania produktu. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, musi on przesłać Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie zawierające zamiar odstąpienia od umowy (np. pocztą, za pomocą pisma przesłanego drogą elektroniczną) na jeden z danych kontaktowych wskazanych w pkt 2 Ogólnych Warunków Regulamin.
W tym celu Kupujący może również skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu zawartego w załączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków.
Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia w terminie, jeżeli wyśle ​​oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu określonego powyżej.
3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Usługodawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszelkie świadczenia przekazane przez Klienta. Usługodawca podczas zwrotu płatności stosuje sposób płatności identyczny ze sposobem płatności użytym w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na użycie innego sposobu płatności; w związku z zastosowaniem tej formy zwrotu Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu otrzymania towaru z powrotem lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania (liczy się wcześniejsza z dwóch dat).
4. Klient ma obowiązek zwrócić lub przekazać Usługodawcy produkt bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Termin uważa się za zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni. Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli nastąpiło ono w wyniku korzystania wykraczającego poza konieczny do stwierdzenia charakteru i właściwości produktu. W takim przypadku, jak również w przypadku odesłania przez Klienta produktu uszkodzonego, Usługodawca może potrącić kwotę amortyzacji z kwoty zwrotu.

6. Usługodawca zwraca uwagę Kupujących, że 3.6. W przypadku Produktów Indywidualnych, o których mowa w pkt. 1, Kupujący nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do § 29 ust. 1 lit. wyprodukowana na podstawie instrukcji Kupującego lub na jego wyraźne zamówienie w takiej postaci Usługodawcy.
7. Usługodawca zwraca uwagę Kupujących, że w przypadku usług projektowania akustycznego i pomiarów akustycznych określonych w pkt 5, Kupujący nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Rządu.
8. Obsługa reklamacji
1. Kupujący może zgłaszać wszelkie reklamacje, które mogą wyniknąć w trakcie zakupu na jeden z danych kontaktowych wymienionych w pkt. 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest zawsze bezpłatne.
2. Skarga ustna
Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy ustną reklamację Klienta iw miarę możliwości niezwłocznie ją usunie. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji lub gdy nie jest możliwe natychmiastowe usunięcie reklamacji, Usługodawca zarejestruje reklamację Klienta oraz omówi i zatwierdzi z Klientem jej treść. Usługodawca przekaże Klientowi kopię protokołu. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca rozpatruje ją iw terminie 30 dni od dnia jej złożenia przesyła umotywowaną odpowiedź dotyczącą swojego stanowiska w sprawie reklamacji.
Reklamacje składane telefonicznie są nagrywane przez Usługodawcę, dlatego w takim przypadku zapis w sposób opisany powyżej zastępuje się nagraniem dźwiękowym.
3. Pisemna reklamacja
W przypadku pisemnej reklamacji Usługodawca rozpatrzy reklamację po jej otrzymaniu i prześle Klientowi pisemną odpowiedź o wynikach rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Na żądanie Usługodawca poinformuje Klienta o wynikach badania drogą elektroniczną.
Usługodawca rozpatruje, odrzuca lub usuwa reklamację w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
W liście zwrotnym Usługodawcy zawiera wyniki pełnego rozpatrzenia reklamacji, środki podjęte w celu usunięcia reklamacji, aw przypadku odrzucenia reklamacji przyczyny odrzucenia. Usługodawca udziela informacji wraz z jasnym, zrozumiałym wyjaśnieniem, podczas którego używa prostego języka, unikając nieuzasadnionego użycia terminów prawniczych. Usługodawca stara się udzielić rzeczowej odpowiedzi na wszelkie zastrzeżenia Usługobiorcy w swoim liście zwrotnym.
Usługodawca przechowuje pisemne reklamacje – w tym zapis reklamacji złożonej podczas osobistego stawiennictwa – oraz udzielone na nie odpowiedzi przez pięć lat. Po okresie retencji nośniki danych (dokumenty) są usuwane przez Usługodawcę.
4. Środek zaradczy
W przypadku uznania reklamacji Klienta w całości lub w części albo bezskutecznego upływu powyższego terminu do rozpatrzenia reklamacji, Klient może kontaktować się z następującymi organami i organami:
Departament Ochrony Konsumentów Urzędu Okręgowego Peszt
Adres: 1088 Budapeszt, József krt. 6.
Telefon: +36 1 459-4843
Adres e-mail: fogyved@pest.gov.hu
Rada Pojednawcza Okręgu Peszt
Adres: 1055 Budapeszt, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Numer telefonu: +36 1 792 7881
Adres e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
W postępowaniu przed komisją rozjemczą Usługodawca jest zobowiązany do współdziałania.
W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu prawnego w jeden z powyższych sposobów lub w inny sposób wynegocjowany, Kupujący może zwrócić się do sądu.
5. Klient ma możliwość zainicjowania pozasądowego rozstrzygnięcia swojej reklamacji związanej z zakupionym w Internecie produktem lub usługą w ramach internetowego postępowania rozstrzygania sporów. Możesz zainicjować internetowe rozstrzyganie sporów na następującej stronie internetowej, a także uzyskać szczegółowe informacje o możliwości i warunkach internetowego rozstrzygania sporów na tej stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm ?event=main.home.show&lng = HU
9. Ochrona danych
Usługodawca traktuje posiadane dane osobowe w sposób poufny i wykorzystuje je wyłącznie do celów określonych w Informacji o zarządzaniu danymi w Serwisie. Usługodawca przy postępowaniu z danymi Klienta zawsze uwzględnia obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania danymi są dostępne na stronie internetowej pod następującym linkiem: https://perfectacoustic.pl/privacy-policy/
10. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane połączeniem z Serwisem. Kupujący jest odpowiedzialny za ochronę swojego komputera i znajdujących się na nim danych.
2. Wyraźnie zabrania się przesyłania, komunikowania lub udostępniania w Serwisie treści, które nie są prawnie dozwolone. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczanych przez Klientów.
3. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach stosuje się Kodeks Cywilny. oraz inne właściwe przepisy węgierskieto zasady przewodnie.
Załącznik nr 1
Zastrzeżenie
(próbka)
(wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Odbiorca: *
Ja/my niżej podpisani oświadczam/y, że korzystam/my z przysługującego mi/naszego prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy sprzedaży następującego produktu/ów lub świadczenia następującej usługi: *
Data zawarcia umowy / data odbioru: *
Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów): (tylko w przypadku oświadczenia złożonego w formie papierowej)
Przestarzały
Można go wyświetlić w Arkuszu informacyjnym zarządzania danymi SimplePay pod następującym linkiem: